20 Dinara 1931 Kraljevina Jugoslavija
Beograd mint (KOVNICA A.D.)

image