10 Dinara 1931 Kraljevina Jugoslavija
London mint

imageimage